ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2008

Συμπαράταξη Βοιωτών για το Περιβάλλον


Δελτίο Τύπου
Συνάντηση Συμπαράταξης στην Αλίαρτο

Συνάντηση εκατό περίπου εκπροσώπων από 25 ομάδες και φορείς που συμμετέχουν στο δίκτυο της Συμπαράταξης Βοιωτών για το Περιβάλλον, έγινε την Κυριακή 13 Ιανουαρίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Αλιάρτου. Στη συνάντηση ορίστηκε νέα συντονιστική επιτροπή ενώ συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την καλλίτερη οργάνωση των τοπικών ομάδων και της Συμπαράταξης.Οι θέσεις της Συμπαράταξης για τη βιομηχανική ρύ
πανση και τη συνολική μετατροπή του νομού Βοιωτίας σε ανεξέλεγκτη βιομηχανική περιοχή και ενεργειακό κέντρο, οι στόχοι και οι άξονες δράσης για την επόμενη
περίοδο αποτέλεσαν το κεντρικό ζήτημα της συνάντησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις συνεργασίες που αναπτύσσονται με ομάδες πολιτών στις περιοχές του Κορινθιακού, της Ανατολικής Αττικής, της Εύβοιας και της Φθιώτιδας. Σε σχέση με τα θέματα προτεραιότητας, τονίστηκε η πρωτοβουλία που πρέπει να αναληφθεί για την απαλοιφή των δυσμενών για το περιβάλλον της Βοιωτίας προβλέψεων στο υπό ψήφιση Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο, τις κινητοποιήσεις για τα θέματα της βιομηχανικής ρύπανσης, την διεκδίκηση της λειτουργίας της Νομαρχιακής Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας, τη διοργάνωση ημερίδας -συνδιάσκεψης για τη δημοσιοποίηση των προβλημάτων του νομού και της ευρύτερης περιοχής.